Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family • Род
Pomorski
(Ĉirkaŭaĵo de la Iłżecka Praarbaro • Okolice Puszczy Iłżeckiej)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Related Families
Bilski
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Miernik
Minda
Niewczas
Pastuszka
Piętak
Płusa
Pomorski
Potrzeszcz
Rokita
Sieczka
Spadlo
Stompor
Tarabasz
 

Familioj Pomorski • Rodziny Pomorskich • Die Pomorski-Familien • Les familles Pomorski • Pomorski families
(kompilata de Edward Wojtakowski)

1701-1800

1801-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

Śluby wg małżonków Śluby wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Adam ∞ ~ 1796 Jan ∞ ~ 1801 Piotr ∞ ~ 1783      

statystyka

Pomorski Kujawy
1701-18501851-1950

Pomorski Lubelskie
1651-1850 •  1851-1950

Pomorski Łódzkie
1601-18501851-1950

Pomorski Mazowieckie
1651-1850 •  1851-1950

Pomorski - Wielkopolska
1701-18501851-1950

Gałęzie • Branĉoj (Łódzkie)

Antoni ∞ ~1756

Szymon ∞ ~1750

       

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.


Branĉo de Piotr Pomorski (∞ ~1783)
kompilita de Edward Wojtakowski

I generacja

PIOTR Pomorski  ••• → branĉo de PIOTR  ∞ ~1783
*
∞ ~ 1783
Franciszka
*
infanoj:
Filip Pomorski * 1784, † 25.03.1832 Mirzec → PK Mirzec, wpis 56 (58 lat), ∞ ~ 1810 → Teresa Suwara


II generacja

FILIP Pomorski (gepatroj: Piotr Pomorski & Franciszka )
* 1784, † 25.03.1832 Mirzec → PK Mirzec, wpis 56 (58 lat)
∞ ~ 1810
Teresa Suwara, (gepatroj: Józef Suwara & Anna Bado),  II ∞ 1841 PK Mirzec, wpis 27 → Mikołaj Spadło [zapisana jako: Zagajna, Zagaja, Turek, Małachoska, Matyszka, Suwara. Szuwara]
* 1794
infanoj:
Łucja Pomorska * 1811 Mirzec → PK Mirzec, wpis 110,  ∞ 1830 PK Mirzec → Andrzej Niewczas  [patrino: Teresa Małachoska]
Ignacy Pomorski * 1814 Mirzec → PK Mirzec, wpis 18, ∞ 1832 PK Mirzec → Katarzyna Seweryn  [patrino: Teresa Szuwara]
Wincenty Kadłubek Pomorski * 1816 Mirzec → PK Mirzec, wpis 69.† 12.04..1818 Mirzec → PK Mirzec, wpis 87 [patrino: Teresa Malachowska & Teresa Turek]
Zofia Pomorska * 1819 Mirzec → PK Mirzec, wpis 45, ∞ 1834 PK Mirzec → Jan Nepomucen Bliski  [patrino: Teresa Małach]
Łukasz Pomorski * 1821 Mirzec → PK Mirzec, wpis 85, † 19.02.1823 Mirzec → PK Mirzec, wpis 24  [patrino: Teresa Zagajna]
Marianna Pomorska * 1824 Mirzec → PK Mirzec, wpis 87,. † 1879 Osiny,  I  ∞ 1848 PK Mirzec → Paweł Łosiak , II  ∞ 1859 → Marcin Dolega, III  ∞ 1863 PK Mirzec → Błażej Niewczas, IV  ∞ 1870 PK Mirzec → Marcin Grabarz [patrino: Teresa Malachowska, Marlica]
Józefa Pomorska * 14.03.1827 Mirzec ¶m→ PK Mirzec, wpis 42, † 25.01.1828 Mirzec → PK Mirzec, wpis 12 [patrino Teresa Matyszka & Teresa Zagajna]
(atestantoj: Wincenty6 Surdej - rolnik z Mirca, 30 lat & Jakub Ickiewicz - rolnik z Mirca, 35 lat) & (baptogepatroj: Wincenty Syrdej & Rozalia Stąpor)
Barbara Pomorska * 30.11.1828 Mirzec  ¶m→ PK Mirzec, wpis 148, ∞ 1847 PK Mirzec → Ignacy Janiec  [patrino: Teresa Zagaja]
(atestantoj: Bernard Tymiński - rolnik z Mirca, 36 lat & Marcin Smogorowski - rolnik z Mirca, 45 lat) & (baptogpatroj: Marcin Smogorowski & Łucja Pomorska - fratino)
Wincenty Pomorski * 9.07.1831 Mirzec ¶m → PK Mirzec, wpis 84, † 5.04.1832 Mirzec (patrino Teresa Suwara) → PK Mirzec, wpis 66  [patrino: Teresa Zagaja & Teresa Suwara]
(atestantoj: Wincenty Pomorski, rolnik z Mirca, * 1804 & Ambroży Dymiński, rolnik z Mirca, * 1781)


Teresa Suwara, I voto Pomorska (vidvino post Filip Pomorski, gepatroj: Józef  Suwara & Anna Bado) •••• ► ∞ ~ 1810
* 1796
∞ 1841 PK Mirzec, wpis 27
Mikołaj Spadło
*


III generacja

ŁUCJA Pomorska (geatroj: Filip Pomorski & Teresa Małachowska)  ••• ►  ∞ ~ 1810
* 1811 Mirzec
∞ 1830 PK Mirzec, wpis 32
Andrzej Niewczas (gepatroj: Sebastian Niewczas & Marianna Bonio)
*
infanoj:
Apolonia Niewczas * 1831, † 19.05.1834 Tychów → PK Mirzec, wpis 72
Jan Niewczas * 1831 Tychów → PK Mirzec, wpis 142,  † 14.04.1882 Tychów → PK Mirzec, wpis 77 ¶m,, ∞ Marianna Gralec
Pelagia Niewczas * 1833 Tychów → PK Mirzec, wpis 97
Marianna Niewczas * 1835, I  ∞ 30.01.1854 PK Mirzec → Gabryel Kleczaj, II  ∞ 1858 PK Mirzec → Paweł Rokita
Grzegorz Niewczas * 1837 Tychów → PK Mirzec, wpis 146, I ∞ 1858 PK Mirzec → Anastazja Zacharska, II ∞ 1863 PK Mirzec → Anna Strzelec  III ∞ 24.02.1886 Mirzec → Helena Kruk
Bartłomiej Niewczas * 1840 Tychów → PK Mirzec, wpis 116, † 16.11.1861 Tychów → PK Mirzec, wpis 137
Zofia Niewczas * 1843 Tychów → PK Mirzec, wpis 63, † 1891 Tychów → PK Mirzec, wpis 51, ∞ 3.02.1862 PK Mirzec → Pawel Gralec
Jan Chryzostom Niewczas * 1846 Tychów → PK Mirzec, wpis 14,, ∞ 15.02.1870 Mirzec → Antonina Płusa
Marcin Niewczas * 1848 Tychów → PK Mirzec, wpis 89, † 9.01.1881 Tychów → PK Mirzec, wpis 124, ∞ 1879 PK Mirzec → Elżbieta Surdej
Katarzyna Niewczas * 1852 Tychów → PK Mirzec, wpis 143, ∞ 2.10.1875 PK Mirzec, wpis 29 → Józef Kowalski


IGNACY Pomorski (gepatroj: Filip Pomorski & Teresa Suwara)   ••• ► ∞ ~ 1810
* 1814 Mirzec → PK Mirzec, wpis 18, † 8.04.1834 Mirzec → PK Mirzec, wpis 51
∞ 1832 PK Mirzec, wpis 46
Katarzyna Seweryn (gepatroj: Marcin Seweryn & Małgorzata Szafran)
*


Katarzyna Seweryn, I voto Pomorska (vidvino post Ignacy Pomorski, gepatroj: Marcin Seweryn & Małgorzata Szafran)
*
∞ 1837 PK Mirzec, wpis 10
Piotr Kawalec (gepatroj: Maciej Kawalec & Franciszka Gieras)
*


ZOFIA Pomorska (gepatroj: Filip Pomorski & Teresa Suwara)  ••• ► ∞ ~ 1810
* 1819 Mirzec, † 24.12.1864 Mirzec  → PK Mirzec, wpis 83
∞ 1834 PK Mirzec, wpis 17
Jan Nepomucen Bilski (gepatroj: Grzegorz Bilski & Tekla Tomaszczak)
*
infanoj:
Aleksy Bilski * 1836 Mirzec → PK Mirzec, wpis 70, † 1.07.1841 Mirzec  → PK Mirzec, wpis 92
Joanna Bilska * 1839 Mirzec → PK Mirzec, wpis 51, ∞ 24.02.1862 PK Mirzec → Mikołaj Stąpor
Andrzej Bilski * 1841 Mirzec → PK Mirzec, wpis 149, † 7.01.1843 Mirzec  → PK Mirzec, wpis 8
Mikołaj Bilski * 1843 Mirzec → PK Mirzec, wpis 154, † 1917 Mirzec → PK Mirzec, wpis 61, ∞ 16.06.1863 PK Mirzec → Antonina Przyrowska
Franciszka Bilska * 1845 Mirzec → PK Mirzec, wpis 167,  ∞ 6.02.1866 PK Mirzec → Wincenty Rokita
Franciszek Bilski * 1848 Mirzec → PK Mirzec, wpis 52, † 1903 Mirzec → PK Mirzec, wpis 36, ∞ 3.02.1868 K Mirzec, w[is 6→ Antonina Nawrot
Adam Bilski * 1850 Mirzec → PK Mirzec, wpis 155, † 1894 Tychów  Mirzec  → PK Mirzec, wpis 27, I ∞ 22.09.1874 PK Mirzec → Julianna Jędrzejewska, II ∞ 23.01,1889 PK Mirzec → Marianna Bąk
Piotr Bilski * 1853 Mirzec → PK Mirzec, wpis 89, † 30.01.1922 Ostrożaka → PK Mirzec, wpis 15,  ∞ 28.09.1880 PK Mirzec → Marianna Jęŝrzejewska
Zofia Bilska * 1856 Mirzec → PK Mirzec, wpis 50, I ∞ 6.02.1877 PK Mirzec → Wincenty Borek, II ∞ 26.01.1887 PK Mirzec → Mateusz Niewczas, III ∞ 24.08.1904 PK Mirzec, wpis 29 →
Jan Kielek, IV ∞ 7.02.1911 PK Mirzec, wpis 22 → Paweł Chmolowski, V ∞ 5.02.1912 PK Mirzec, wpis 13 → Wawrzyniec Derlatka
Alojzy Bilski * 1859 Mirzec → PK Mirzec, wpis 58, † 24.12.1921 Mirzec → PK Mirzec. wpis 207, ∞ 4.02.1879 PK Mirzec → Teofia Kowalska


BARBARA Pomorska (gepatroj: Filip Pomorski & Teresa Zagajna)  ••• ►  ∞ ~ 1810
* 1828 Mirzec → PK Mirzec, wpis 148  (patrino: Teresa Zagaja),
 ∞ 15.02.1847 PK Mirzec, wpis 7
Ignacy Janiec
* 1827
infanoj:
Erazm Janiec * 1857, ∞ 26.10.1880 PK Mirzec → Katarzyna Gieras
Joachim Janiec * 1869, ∞ 9.02.1887 PK Mirzec, wpis 21 → Marianna Surdej


MARIANNA Pomorska (gepatroj: Filip Pomorski & Teresa Małachowska)  ••• ► ∞ ~ 1810
* 1824 Mirzec → PK Mirzec, wpis 87,
I  ∞ 24.01.1848 PK Mirzec. wpis 8
Paweł Łosiak (rolnik en Osiny, vidvo post Małgorzata Krzychowicz, gepatroj: Łukasz Łosiak & Anna Drożdż)
* 1815 Prędocin
infanoj:
Bronisława Łosiak * 1855 Osiny → PK Mirzec, wpis 71, ∞ 3.02.1875 PK Mirzec, wpis 9 → Barnaba Grabarz
II ∞ 11.07.1859 PK Mirzec, wpis 33
Marcin Dołęga  (vidvo post Marianna Milczrska, gepatroj: Tomasz Dołęga & Ewa Czarnota)
* 1823
III  ∞ 1863 PK Mirzec, wpis 19
Błażej Niewczas (vidvo post Katarzyna Serafin, gepatroj: Wincenty Niewczas & Katarzyna Bujak)
* 1810
IV ∞ 20.02.1870 PK Mirzec, wpis 25
Marcin Grabarz (vidvo post Katarzyna Krzychowicz, gepatroj: Maciej Grabarz & Agnieszka Gwóźdź)
* 1818 Osiny


IV generacja

MARIANNA Niewczas (gepatroj: Andrzej Niewczas & Łucja Pomorska) ••• ►  ∞ 1830 PK Mirzec
* 1835
I  ∞ 1854 PK Mirzec. wpis 8
Gabryel Kleczaj (gepatroj: Leonard Kleczaj & Marianna Minda)
* 1833
II  ∞ 1858 PK Mirzec, wpis 20
Paweł Rokita (gepatroj: Kacper Rokita & Katarzyna Giela)
*


GRZEGORZ Niewczas  (gepatroj: Andrzej Niewczas & Łucja Pomorska) ••• ► ∞ 1830 PK Mirze
* 1837 Tychów → PK Mirzec, wpis 146,
I ∞ 1858 PK Mirzec, wpis 23
Anastazja Zacharska (gepatroj: Benedykt Zacharski & Frabciszka Błach)
*,
II ∞ 11.02.1863 PK Mirzec, wpis 12
Anna Strzelec (gepatroj: Srbastian Strzelec & Marianna Minda)
* 1844
III ∞ 24.02.1886 Mirzec, wpis 29
Helena Kruk (gepatroj: Wojciech Kruk & Barbara Pacek)
* 1861


ZOFIA Niewczas (gepatroj: Andrzej Niewczas & Łucja Pomorska) ••• ► ∞ 1830 PK Mirzec
* 1844
∞ 3.02.1862 PK Mirzec, wpis 12 (el Tychów)
Paweł Gralec (gepatroj: Kajetan Gralec & Agnieszka Scibisz)
* 1839


JOANNA Bliska (gepatroj: Jan Bliski & Zofia Pomorska)   •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1839
∞ 24.02.1862 PK Mirzec, wpis 26
Mikołaj Stąpor (gepatroj: Franciszek Stąpor & Marianna Stachowicz)
* 1841


MIKOŁAJ Bilski (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska)  •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1843 Mirzec → PK Mirzec, wpis 154, † 1917 Mirzec → PK Mirzec, wpis 61
∞ 16.06.1863 PK Mirzec, wpis 28
Antonina Przyrowska (gepatroj: Franciszek Przyrowski & Tekla Szmit)
* 1846


FRANCISZKA Bilska (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska) •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1848 Mirzec → PK Mirzec, wpis 52,
∞ 6.02.1866 PK Mirzec, wpis 16
Wincenty Rokita (gepatroj: Wojciech Rokita & Maranna Sokolowska
* 1845


JAN Niewczas (włościanin, gepatroj: Andrzej Niewczas & Łucja Pomorska) ••• ► ∞ 1830 PK Mirzec, wpis 32
* 1846 Tychów → PK Mirzec, wpis 14, † 22.01.1917 Tychów → PK Mirzec, wpis 12 ¶m
∞ 15.02.1870 PK Mirzec, wpis 19
Antonina Płusa (gepatroj: Ignacy Płusa & Marianna Baran)
* 1851
infanoj:
Andrzej Niewczas * , † 1887 Tychów  → PK Mirzec, wpis 103 (15 lat)
Małgorzata Niewczas * 1875, † 1875 Tychów → PK Mirzec, wpis 60
Jadwiga Niewczas * 1880, † 1880 Tychów → PK Mirzec, wpis 83
Franciszka Niewczas * 1883, † 1895 Tychów → PK Mirzec, wpis 96
Katarzyna Niewczas * 1886, † 1886 Tychów → PK Mirzec, wpis 40


ADAM Bilski (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska) •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1850 Mirzec → PK Mirzec, wpis 155,
I ∞ 22.09.1874 PK Mirzecm wpis 22
Julianna Jędrzejewska (gepatroj: Andrzej Jędrzejewski & Franciszka Surdej)
* 1857
II ∞ 23.01,1889 PK Mirzec, wpis 4
Marianna Bąk (gepatroj: Grzegorz Bąk& Apolonia Rafalska)
* 1861


BRONISŁAWA Łosiak (gepatroj: Paweł Łosiak & Marianna Pomorska)  •••  ►  ∞ 24.01.1848 PK Mirzec. wpis 8
* 1855 Osiny → PK Mirzec, wpis 71
∞ 3.02.1875 PK Mirzec, wpis 9
Barnaba Grabarz (gepatroj: Marcin Grabarz & Katarzyna Krzychowicz)
* 1854


ZOFIA Bilska (gepatroj: (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska) •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1856 Mirzec → PK Mirzec, wpis 50
I ∞ 6.02.1877 PK Mirzec, wpis 11 (el Tychów)
Wincenty Borek (gepatroj: Jan Borek & Konstancja Gralec)
* 1855
II ∞ 26.01.1887 PK Mirzec, wpis 11
Mateusz Niewczas (gepatroj: Wincenty Niewczas & Marianna Bielecka)
* 1862
III ∞ 24.08.1904 PK Mirzec, wpis 29
Jan Kielek (vidvo post Franciszka de Spadło Grzmilowa, gepatroj: Franciszek Kiełek & Tekla Niewczas)
*
IV ∞ 7.02.1911 PK Mirzec, wpis 22
Paweł Chmolowski
*
V ∞ 5.02.1912 PK Mirzec, wpis 13
Wawrzyniec Derlatka
*


MARCIN Niewczas (gepatroj: Andrzej Niewczas & Łucja Pomorska)  ••• ► ∞ 1830 PK Mirzec
* 1849, † 9.01.1882 Tychów → PK Mirzec, wpis 124
∞ 21.01.1879  PK Mirzec, wpis 11
Elżbieta Surdej (gepatroj: Antoni Surdej & Elżbieta Samulska)
* 1858


ALOJZY Bilski (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska) •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1859 Mirzec  → PK Mirzec, wpis 58, † 24.12.1921 Mirzec → PK Mirzec. wpis 207,
∞ 4.02.1879 PK Mirzec, wpis 25
Teofia Kowalska (gepatroj: Jan Kowalski & Agata Stąpor)
* 1857


PIOTR Bilski (gepatroj: Jan Bilski & Zofia Pomorska) •••  ► ∞ 1834 PK Mirzec
* 1853 Mirzec → PK Mirzec, wpis 89, † 30.01.1922 Ostrożaka → PK Mirzec, wpis 15
I ∞ 28.09.1880 PK Mirzec, wpis 35
Marianna Jędrzejewska (gepatroj: Andrzej Jędrzejewski & Franciszka Surdej)
* 1863
II ∞ 20.02.1889 PL Mirzec, wpis 32
Katarzyna Seweryn (gepatroj: Andrzej Seweryn & Agnieszka Szara)
* 1964


ERAZM Janiec (gepatroj: Ignacy Janiec & Barbara Pomorska)   •••  ►  ∞ 15.02.1847 PK Mirzec
* 1857
∞ 26.10.1880 PK Mirzec, wpis 39 (el Gadka)
Katarzyna Gieras (gepatroj: Szymon Gieras & Marcjanna Zając)
* 1863


JOACHIM Janiec (gepatroj: Ignacy Janiec & Barbara Pomorska)  ••• ►  ∞ 15.02.1847 PK Mirzec,
* 1869
∞ 9.02.1887 PK Mirzec, wpis 21 (el Gadka)
Marianna Surdej (gepatroj: Jan Surdej & Urszula Derlatka)
* 1867


V generacja

xx


VI generacja

xx


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
2) Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne "ŚWIĘTOGEN" - wyszukiwarka indeksów
3) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
4) Family Search

Oryginały metryk znajdują się w Archiwum Państwowym, a skany pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Odległości:

Mirzec ‒ Kielce = 40 km
Mirzec ‒  Majków = 12 km
Mirzec ‒ Parszów = 11 km
Mirzec ‒ Starachowice = 9 km
Mirzec ‒ Wąchock = 6 km
Mirzec ‒ Wzdół Rządowy = 20 km
Starachowice ‒ Kielce = 34 km
Starachowice ‒ Mirzec = 9 km
Starachowice ‒ Parszów = 11 km
Starachowice ‒ Tychów = 8 km
Starachowice ‒ Wąchock = 6 km
Starachowice ‒ Wzdół Rządowy = 16 km
Wąchock ‒ Kielce = 30 km
Wąchock ‒ Majków = 10 km
Wąchock ‒ Mirzec = 6 km
Wąchock ‒ Parszów = 8 km
Wąchock ‒ Starachowice = 6 km
Wąchock ‒ Wzdół Rządowy = 14 km
Wzdół Rządowy ‒ Kielce = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Majków = 12 km
Wzdół Rządowy ‒ Mirzec = 20 km
Wzdół Rządowy ‒ Parszów = 10 km
Wzdół Rządowy ‒ Starachowice = 16 km
Wzdół Rządowy ‒ Wąchock = 14 km

Genealogiczna grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami