Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento • Ród • Sippe • Family • Famille
Wojtakowski • Woytakowski

  
    Wlkp PNad Maz        
Strona główna
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Homepage
Statystyka
Statistique
Statistik
Estatística
Statistiko
Statistics
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Śluby 1
Mariages 1
Traungen 1
Casamentos 1
Nuptoj 1
Weddings 1
Śluby 2
Mariages 2
Traungen 2
Casamentos 2
Nuptoj 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Branches femelles
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Female branches
Rody przodków Edwarda
Familles des ancêtres de Edward
Sippen Edwards Vorfahren
Familles des ancêtres de Edward
Praulaj gentoj de Edward
Ancestral families of Edward
 

 

Rody przodków Edwarda Wojtakowskiego
Rody předků Edvarda Wojtakowskiho
Sippen Edwards Wojtakowski Vorfahren

Pelagia Kazowska (1859-1931)   Franciszek Wojtakowski 1882-1968 (foto1909)   Józefa Balaska 1892-1936 (foto 1909)   Wincenty Worsztynowicz 1878-1948   Stanisława Worsztynowicz z domu Stęczniewska 1882-1964   Tadeusz Wojtakowski 1911-1992 (foto 1938)   Maria Worsztynowicz 1916-1982 (foto 1934)

Wielkopolska

 

Morawy

Gentoj de prauloj de Edward Wojtakowski

Pelagia
Kazowska

 

Franciszek
Wojtakowski

 

Józefa
Balaska

 

Wincenty
Worsztynowicz

 

Stanisława
Stęczniewska

 

Tadeusz
Wojtakowski

 

Maria
Worsztynowicz


  
Rody - gentoj • Sippen Numery przodków Witryny • retejoj • Sites • stránki
Adamczyk z Pyszącej 155, 310
Brzozowski z Dalewa 9, 18, 36, 72 Ród Brzozowskich
Fleischer /  Fleischhauer 11, 22 Ród Fleischerów
Geisler z Odolanowa 23, 46 Ród Geislerów
Jackowski 101 Ród Jackowskich
Kaczmarek 49, 98 Ród Kaczmarków
Kazowski ze Sulmierzyc 15, 30, 60 Ród Kazowskich
Kornatowicz / Kornatowski z Raszkowa 25, 50, 100 Ród Kornatowskich
Kania z Lubinia 17, 34, 68  
Kozik 27 Ród Kozików
Koziołek ze Sulmierzyc 29, 58, 116, 232 Koziołek
Kurka / Kurkiewicz ze Sulmierzyc 63  
Labrzycki / Łabrzycki ze Śremu 39, 78  
Laudowicz ze Sulmierzyc 247  
Machnik ze Sulmierzyc 31, 62  
Mazurkiewicz ze Sulmierzyc 245  
Mikołajewski z Sośnicy 13, 26, 52 Ród Mikołajewskich
Morawski ze Sulmierzyc 117, 234  
Nawrocki ze Sulmierzyc 57, 114, 228  
Palaski / Balaski z Wielkopolski 5, 10, 20 Ród Palacky /Palaski
Paprocki 51, 102  
Pasieka /  Pasieczyński ze Sulmierzyc 113  
Rękoś /  Rekosiewicz ze Sulmierzyc 61, 122, 244  
Rother / Rothert 21 Ród Rotherów / Rothertów
Sokołowski z Borku Wielkopolskiego 97  
Stęczny / Stęczniewski ze Sulmierzyc 7, 14, 28, 56, 112 Ród Stęczniewskich
Szafrański z Odolanowa ???? 47  
Szczepaniak z Pyszącej 19, 38, 76, 77, 154 Ród Szczepaniaków
Sztuk ze Sulmierzyc 59  
Tomaszek ze Sulmierzyc 123, 246  
Wojtakowski z Lubinia (1), 2, 4, 8, 16, 32 Ród Wojtakowskich
Worsztynowicz / Bursztynowicz / Orsztynowicz z Borku Wielkopolskiego 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192 Ród Worsztynowiczów / Orsztynowiczów / Bursztynowiczów

Tablice przodków Edwarda Wojtakowskiego: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31

Tablica przodków a: 1 część (przodkowie od 2 do 31, generacje przodków od 1 do 4)
Tablica przodków b: 16 części (przodkowie od 16 do 511, generacje przodków od 4 do 8)

I generacja: 2 przodków (numery od 2 do 3)
II generacja: 4 przodków (numery od 4 do 7)
III generacja: 8 przodków (numery od 8 do 15)
IV generacja: 16 przodków (numery od 16 do 31)
V generacja: 32 przodków (numery od 32 do 63)
VI generacja: 64 przodków (numery od 64 do 127)
VII generacja: 128 przodków (numery od 128 do 255)
VIII generacja: 256 przodków (numery od 256 do 511)
IX generacja: 512 przodków (numery od 512 do 1.023)
X generacja: 1.024 przodków (numery od 1024 do 2.047)


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami