Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

       
 Gento - Ród - Sippe - Family
Wojtakowski • Woytakowski

  
    Wlkp PNad Maz        
Strona główna
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Homepage
Statystyka
Statistique
Statistik
Estatística
Statistiko
Statistics
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Rodziny
Familles
Familien
Famílias
Familioj
Families
Śluby 1
Mariages 1
Traungen 1
Casamentos 1
Nuptoj 1
Weddings 1
Śluby 2
Mariages 2
Traungen 2
Casamentos 2
Nuptoj 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Branches femelles
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Female branches
Rody przodków Edwarda
Familles des ancêtres de Edward
Sippen Edwards Vorfahren
Familles des ancêtres de Edward
Praulaj gentoj de Edward
Ancestral families of Edward
 

Linia Wojtakowskich z Pomorza Nadwiślańskiego
Linio de familio Wojtakowski el la Vistula Pomeranio

1. generacja

Protoplasta / Protopatro: x Wojtakowski

 

2. generacja

Michał Wojtakowski wymieniony: Gryźliny 1836-1837
Jan Wojtakowski wymieniony: Gryźliny 1837-1842

Katarzyna Wojtakowska
∞ xx.12.1839
Stanisław Kurelski

Jan Wojtakowski
(wymieniony Gryźliny 1853)
∞ Anna Belau

3. Generacja / Generacio 4. Generacja / Generacio 5. Generacja / Generacio 6. Generacja / Generacio 7. Generacja / Generacio 8. Generacja / Generacio 9. Generacja / Generacio
             
1) ANDRZEJ Kurelski
* 24.11.1840 Gryźliny
metryka • matrikulo
           
2) JAN Kurelski
*  10.06.1842 Gryźliny
           
             
ANIELA Wojtakowska
* 20.11.1853 Gryźliny

∞ 21.10.1876 Kurzętnik
metryka • matrikulo
Józef Maliszewski
* 13.12.1852 Zajączkowo

o. Antoni Maliszewski
m. Marianna Falińska

ANTONI Maliszewski
* 01.07.1877 Kurzętnik
metryka • matrikulo
 

 

 
 

 
 

 

 
 

             
 x Wojtakowski
*

 

WALERIAN Wojtakowski
* 5.03.1887
† 19.09.1952 Grudziądz
∞ ok. 1907
Elżbieta Stein
*30.08.1883 Grabowo
† 15.05.1964 Wrocław
o.  Michał Stein
m. Karolina Gołąbek

WIKTOR Wojtakowski
* 28.08.1908 Skarlin
† 02.11.1981 Grudziądz
∞ 19.08.1933 Bogdanki
Anna Umińska
* 21.07.1907 Przesławice
† 22.11.1983 Grudziądz

ZYGMUNT Wojtakowski
* 30.12.1933 Mędrzyce
† 24.04.1990 Grudziądz
∞ 13.08.1960 Grudziądz
Krystyna Sułek
*

1) MAŁGORZATA Wojtakowska
*

Jacek Dulka
*
 

 

 
 

   
2) WIESŁAWA Wojtakowska
*

Leszek Krawiecki
*
   
   
EDMUND Wojtakowski
*

Elżbieta Klajn
*
ALICJA Wojtakowska
*

Andrzej Bielicki
*
   
GERTRUDA Wojtakowska
* 28.011941 Grudziądz
† 25.05.1996 Wrocław

.... Goś
*
1) ALEKSANDRA Goś
*
   
2) MIROSŁAWA Goś
*
   
WALDEMAR Wojtakowski
*

Maria Trębacz
*
1) JUSTYNA Wojtakowska
*
   
2) EWA Wojtakowska
*
   
         
HELENA Wojtakowska
*
?      
         
LEON Wojtakowski
* 03.12.1913
† 27.06.1986

....
*
PIOTR Wojtakowski
*

Krystyna
*
1) MAGDA Wpjtakowska
*
   
2) KAMIL Wojtakowski
*
   
WANDA Wojtakowska
*

Józef Zaręba
*
KATARZYNA Zaręba
*
 
   
   
   
JAN Wojtakowski
*

Wiesława ....
*
 
IRENEUSZ Wojtakowski
*

Iwona .....
*
   
DAMIAN Wojtakowski
*


Katarzyna ....
*
   
   
   
   
   
   
JAKUB Wojtakowski
*
   
MARIAN Wojtakowski
*

Ewa
*
MICHAŁ Wojtakowski
*
   
CZESŁAW Wojtakowski
*

Danuta
*
1) ANDRZEJ Wojtakowski
*
   
2) AGNIESZKA Wojtakowska
*
   
JANINA Wojtakowska
*

.... Stein
*
1) ANDRZEJ Stein
*

.....
*
   
   
2) ANNA Stein
*
   
3) MUSTAF Stein
*
   
ZBIGNIEW Wojtakowski
*
1) DAWID Wojtakowski
&
   
2) SANDRA Wojtakowska
*
   
ZYGMUNT Wojtakowski
* 1957
† 02.01.1988 (89_

Dorota
*
1) MONIKA Wojtakowska
*
 
   
2) WITOLD Wojtakowski
*
 
   
         
BRONISŁAW Wojtakowski
*


....
*
1) BRONISŁAW Wojtakowski
*

Marianna
*
DANIEL Wojtakowski
*
   
2) SYLWIA Wojtakowska
*
   
3) FRANCISZEK Wojtakowski
*

Małgorzata Odrowska
*
1) KATARZYNA Wojtakowska
*

.Jacek Ciężki
*
   
   
2) BEATA Wojtakowska
*
*
...... Gliwiński
*
   
   
2) JOLANTA Wojtakowska
*

... Szczypiński
*
     
         
WŁADYSŁAW Wojtakowski
* 1926 Ostrowite
† xx.05.1995 Wrocław

Anna Kisztelińska
*
HALINA Wojtakowska
*
     
GRAŻYNA Wojtakowska
*

Krystyn Szopiński
*
     
KRYSTYNA Wojtakowska
*

Paweł  Wasilewski
*
     
           
?Wojtakowski
&

 
 

 
 

 
 

 

 
 

xx Wojtakowska
*

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opracował / Kompilita de / Автор - укладач / Zpracoval / Zusammengestellt von  / Compilado por / Compilé par / Compilato de / Автор - составитель / Compiled by: Edward Wojtakowski

   

Nowe Miasto kaj ĉirkaŭaĵo (mapo el 1913) • Nowe Miasto i okolice (mapa z 1913 roku)

   
Gryźliny
Skarlin
 

  

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami