Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento • Ród  • Род  • Família • Sippe • Family
Tracz • Трач • Trač • Trach

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Головна сторінка
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Статистика
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Familioj
Rodziny
Bialystok
Bydgoszcz
Katowice
Kielce
Kraków
Famiglie
Familien
Łódź
Lublin
Lwów
Olsztyn
Poznań
Сім'ї
Families
Rzeszów
Tarnopol
Warszawa

 
Famílias
Rodiny
Brasil
Canada
Česko
USA
 
Śluby 1
Nuptoj 1
Шлюби 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Шлюби 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Жіночі гілки
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
 

xx
Familioj Tracz el la regiono  • Rodziny Traczów z regionu • Familien Tracz aus der Region
Famílias Tracz da região de • Сім'ї Трач у регiону • Families Tracz from the region
kompilita de Edward Wojtakowski


 
Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

 


1751-1800


 17

 

 


1801 ‒ 1850


1801

 

 


1851 ‒ 1900


1852

 x
*
∞ 18 PK  , wpis  / 18
x
*

1853

 

 

1898

 


1901 ‒ 1950


19xx

 


CHAPU = metryka dostępna • matrikulo alirebla
Центральний державний історичний архів Украини у Львові
Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie
Centra Ŝtata Historia Arkivo de Ukrainio en Lvovo
Central State Historical Archives of Ukraine in Lvov
 Pl. Soborny 3 a, UA 79000 Lwów
(e-mail archives@cl.lv.ukrtel.net ),
retejo: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca04


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search


Dotychczas zebrane informacje o rodzinach Traczów w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści niektórych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Branĉo • Gałąź • Rama Zweig • Branche • Větev Ramo • Гілкa • Branch
Białystok ‒ regiono • region • регiон • região Lwów ‒ regiono • region • регiон • região Brazilo • Brasil • Brazylia • Бразилія
Bydgoszcz ‒ regiono • region • регiон • região Olsztyn ‒ regiono • region • регiон • região Kanado • Canada • Kanada • Канада
Katowice ‒ regiono • region • регiон • região Poznań ‒ regiono • region • регiон • região Ĉeĥio • Česko • Tchéquia • Czechy • Чехія
Kielce ‒ regiono • region • регiон • região Rzeszów ‒ regiono • region • регiон • região Usono • USA • Estados Unidos • США
Kraków ‒ regiono • region • регiон • região Tarnopol ‒ regiono • region • регiон • região  
Lódź ‒ regiono • region • регiон • região Warszawa ‒ regiono • region • регiон • região  
Lublin ‒ regiono • region • регiон • região    

Grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami