Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

   
Gento • Ród • Rod • Sippe • Família • Family
Smolny • Smolný

Strona główna
Hlavní stránka
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Czeskie pochodzenie
Český původ
Tschechische Herkunft
Origem tcheca
Ĉeĥa deveno
Statystyka
Statistik
Statistiko

Estatística
Statistik
Śluby
Svatby
Traungen
Casamentos
Nuptoj
Odgałęzienia żeńskie
Ženské větve
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Rody przodków Renaty
Rody předků Renaty
Sippen Renates Vorfahren
Famílias de antepassados
Praulaj gentoj de Renata
W książkach adresowych
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
 
 

pl:  Zapraszamy Smolnych do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszmy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
     W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1770-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

cs:  Zveme všechny Smolny ke společné putování v minulosti po stopách našich předků. Smolní z Vratislavi a okolí budou pozváni na naše setkání jako součást genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském svazu.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Smolny tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

pt:  Convidamos todos Smolny a uma migração comum no passado seguindo os passos dos nossos antepassados. Pessoas de Wrocław e da área circundante serão convidadas para as nossas reuniões nos quadros da Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do  Silésia.

eo:  Ni invitas ĉiujn Smolny al komuna migrado en pasintecon spure de niaj prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

en: All persons bearing the surname Smolny and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.


Rodziny Smolnych 1730-1950 • Familioj Smolny 1730-1950 • Famílias Smolny 1730-1950

Dotychczas zebrane informacje o rodzie Smolnych w latach 1730-1950 prezentujemy także w formie kilkunastu gałęzi. Protoplaści tych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

  Gałąź
Branĉo de
  Zawody
Profesioj
Miejscowości
Lokoj
Uwagi
Rimarkoj
01 Andrzej ∞ ~ 1820 ev   Mielęcin, Weronikopole, Jawor  
02 Bogumił el Mielęcin ∞ ~1810 → Anna Galas ev rolnicy Mielęcin, Weronikopole, Przybyszów  
03          
04 Bogumił ∞ ~ 1815 → Rozalia Jeszke ev młynarze Wójcin, Gola  
05 Friedrich ∞  ~ 1863 → Rosina Kaiser ev   Mąkoszyce (Mangschütz)  
06 Godfryd  ∞ ~ 1802     Raduchów, Wielowieś  
07 Henryk ∞ ~ 1820        
08 Jakub ∞ ~ 1783 ev młynarze
09 Jan  ∞ ~ 1787 → Anna Wojtas ev młynarz   Nassadel (Nosale, gmina Bralin)  
10   ev      
11 Jan ∞ ~ 1808        
12 Jan ∞ ~ 1811 → Marianna Furman ev młynarz Krajanka, Kobyla Góra, Zelów, Argentyna  
           
14 Jan Cierpka alias Smolny * 1845 Ignaców ev   Ignaców, Kobyla Góra, Brazylia, Niemcy  
15 Jan  ∞ ~  1817        
19 Jerzy ∞ ~ 1790 ev
kat
młynarze Siekierzyn  
20 Józef ∞ ~ 1808 ev młynrze    
21 Krystian ∞ ~ 1826        
22 Krzysztof ∞ ~ 1785        
23 Michał ∞ ~ 1782        
24 Michał ∞ ~ 1808 ev   Bierzów, Myślniew  
27 Tomasz ∞ ~ 1765 ev młynarze Rojów, Szklarka Myślniewska, Kozły  
28 Tomasz ∞ ~ 1810     Walichnowy, Maksymów  
29 Wojciech ∞ ~ 1798     Kierzno  
30 Wojciech  ∞ ~ 1808   młynarze Joanka  
           

Grupa dyskusyjna Smolny na Fejsbuku • Diskusní skupina Smolný na Facebooku • Diskutgrupo Smolny sur Fejsbuko
Grupo de discussão Smolny no Facebook • Diskussionsgruppe Smolny auf Facebook


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami