EŬROPA KANZONAMIKARO
EUROPEJSKI KRĄG MIŁOŚNIKÓW PIOSENKI

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс     Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

 
 Piosenki w języku esperanto:
 

Diverslandaj albumoj
Albumy z różnych krajów

el Brazilo

el Francio

el Germanio

el Nederlando

el Pollando

el Ruslando

el Svedio

el Usono

 

 

Kristnaskaj kantoj
Kolędy

Rok-kanzonoj
Piosenki rokowe

Esperantaj kantaroj
Śpiewniki esperanckie

Muzika
ligilaro

Tekstistoj
Tekściarze

Videofilmetoj
Videoklipy

Kantoj alfabete
Piosenki alfabetycznie

Kantoj laŭteme
Piosenki tematycznie

Kantistoj
Piosenkarze

Kantaŭtoroj
Pieśniarze

Diskoj laŭjare
Płyty według lat wydania

Diskoj laŭlande
Płyty według krajów

  Nasza witryna jest odwiedzana przez osoby z kilkudziesięciu krajów Europy. Wielu z nich zna już dobrze język esperanto. Mamy też wielu sympatyków, którzy dopiero rozpoczynają naukę języka międzynarodowego.  Docelowo witryna będzie liczyła kilkaset stron. Niektóre informacje podajemy w wielu językach europejskich. Jeżeli ktoś zabłądzi na naszą witrynę to znajdzie część informacji w swym języku ojczystym i być może zaintersuje się językiem międzynarodowym. Dla osób, które w swych regionach pragną założyć regionalne stowarzyszenia esperanckie podajemy podstawowe dokumenty (statut, deklaracja członkowska) w kilku wersjach językowych. Nie mamy możliwości zamieszczenia wszystkich stron w kilkudziesięciu wersjach językowych. Większość stron, nagłówków i odsyłaczy jest podana tylko w języku esperanto. Każde zaznaczone na niebiesko i podkreślone słowo czy zdanie, to link. Po jego kliknięciu myszką komputerową wędrujemy dalej.

 


Esperanto w radiu

Videoklipy z piosenkami esperanckimi na YouTube


Skajpowanie między sympatykami „Kanzonamikaro“

Ulubione piosenki naszych członków:
• Edward: eo • it • pl

Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej

Ciekawe strony na Facebooku: EsperantoBiałoruśMołdawiaPolskaUkraina

Witryny Śląskiego Związku Esperanckiego:

Esperanto na Śląsku http://www.ipernity.com/home/sea (766 fanów)

Eŭropa Kanzonamikaro (Europejski krąg miłośników piosenki) http://kanzonamikaro.europonto.eu/

Eŭropa Kanzonamikaro (Europejski krąg miłośników piosenki)
 http://www.facebook.com/pages/EÅ­ropa-Kanzonamikaro/134840846581742  (103 fanów)

Europejczyk (Integracja europejska i problemy językowe w Europie) http://europonto.eu/europano/pl.htm

Fanklub Piosenki Europejskiej „Biesiada“ na Fejsbuku http://www.facebook.com/group.php?gid=478205275136

Fanklub Piosenki Europejskiej „Biesiada“ na Ipernity http://www.ipernity.com/group/140827

Gry językowe http://mozaiko.europonto.eu/ludoj/

Historia młodzieżowego ruchu esperanckiego http://www.ipernity.com/home/pej (109 fanów)

Kanzonamikaro http://www.ipernity.com/home/kanzonamikaro  (976 fanów)

Konkurs piosenki esperanckiej  http://konkurso.europonto.org/ 

Kronika ruchu esperanckiego na Śląsku http://esperanto.wroclaw.pl/ (oficjalna witryna Zarządu ŚZE, ta witryna)

Mozaika języków Europy 105 fanów)
http://www.facebook.com/pages/Mozaika-Języków-Europy-Klubo-de-Silezia-Esperanto-Asocio/210317669030410

Klub Poliglotów „Mozaika“ http://mozaiko.europonto.eu/

Partnerstwo Wschodnie (Orienta Partnereco) http://www.facebook.com/pages/Orienta-Partnereco/163110847074858 (50 fanoj)

Partnerurboj (Miasta partnerskie) http://partnerurboj.europonto.eu/

Sileziano (Historia ruchu esperanckiego na Śląsku)  http://sileziano.europonto.org/ 

Studencki Klub Esperantystów „Aŭroro“  http://www.facebook.com/Esperantistoj (263 fanów)

Śląski Związek Esperancki http://www.ipernity.com/home/83955 (136 fanów)

Wrocław i Esperanto http://www.facebook.com/pages/Wrocław-Vroclavo-kaj-Esperanto/167280566618603 (1.243 fanów)

Mariusz kantas por Vi • Mariusz śpiewa dla Ciebie • Marius sing für Dich • Marius chante pour Vous • Маріус співає для Вас •  Mário spieva pre Vás • Marius sing for You

Nasze stowarzyszenie: Śląski Związek EsperanckiDeklaracja członkowska •  Statut


Grzegorz Worsztynowicz  

Eŭropa Kanzonamikaro • Europejski Krąg Miłośników Piosenki
Redaktorzy: Edward Wojtakowski i Grzegorz Worsztynowicz

  Edward Wojtakowski

Grzegorz
Worsztynowicz

  Nasz adres: Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki 35a, PL 50-011 Wroclaw, Polska • Skajp: worsten
Nasza siedziba: http://mozaiko.europonto.eu/situo_de_SEA_sidejo.htm
 

Edward
Wojtakowski
+48 (71) 788 18 05


lernu! - to wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne
nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://pl.lernu.net/
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do komunikacji międzynarodowej.